1062b 20.P0114 B世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲 ...

2018-9-25 12:39 347 0
简介
1062b 20.P0114 B世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼(1卷)〖〗 大正藏第 20 册 No. 1062B 世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无 ...

1062b 20.P0114 B世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼(1卷)〖〗

大正藏第 20 册 No. 1062B 世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼

 No. 1062B [cf. 1056-1058, 1060-1062A, 1063, 1064]

 世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼

 na mo ra tna tra yā ya na maḥ ā rya va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya ma kā vī rā ya sa ha srā kṣā ya sa ha sra śī ṣā ya sa ha sra pa da ya sa ha sra ji dvā ya sa ha sra bhu jā ya e hi bha ga vaṃ nā ryā va lo ki te śva ra u gra a tma gra ma hā u gra ma hā nā da ki li ki li ki li ki li mi li mi li mi li ci li ci li ci li ci li na ṭu na ṭu na ṭu na ṭu kra sa kra sa kra sa kra sa ku ru ku ru ku ru ku ru e hye hi ma hā vī ra va laṃ da da vī ryaṃ da da sa vaṃ kā maṃ me pra ya ccha śī ghraṃ va śaṃ me rā ṣṭra sa rā ja kaṃ ku ru sa ha sra bhu ja sa ha sra vī ra lo ke śva ra sā dha ya sa dā si ddhiṃ me bha va dha ra do bha va a gro bha vā mi oṃ na mo stu te bha ga vaṃ tnā ryā va lo ki te śca ra pra pu dhya pra sī da maḥ va ra do ma ma bha vā hi svā hā

收藏 分享 邀请

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
此篇文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

佛,意思是“觉者”。佛又称如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、世尊。佛教重视人类心灵和道德的进步和觉悟... more
联系我们
 • 45-47 Auburndale Lane,Flushing, NY,11358,USA
 • 718-461-1052 (证仁法师)
 • wenmao68@hotmail.com
 • www.xifangju.com
关注我们

扫一扫关注我们

Archiver-手机版-小黑屋- 西方居

Copyright © 2000-2017 Metropolitan Buddhist Center All Rights Reserved.